tulilogo

Štamparija TULI

Višedecenijski kontinuirani rad menadžmenta štamparije Tuli (osnovana 1988. godine) na razvoju i unapređivanju kvaliteta proizvoda i usluga – kako ulaganjem u opremu, tako i ulaganjem u ljudske resurse kroz edukacije, obuke i negovanje timskog rada i implementaciju savremenih standarda poslovanja i sistemskih procedura – prepoznat je u u privrednom okruženju kao dobar model poslovanja i  doprineo je da od jula ove godine imamo značajan razvoj sveukupnog poslovanja i investiranje u prostor i savremenu opremu kako bismo uskoro, uz znanje i iskustvo, postali vodeća kompanija u proizvodnji pakovnog materijala, sa jasno definisanim opredeljenjem ka farmaceutskoj industriji.

Do sada, kupljeni su poslovni prostori nekadašnjih preduzeća “Zenit” i “Lamp East” (od januara 2019. u našem  vlasništvu će biti i pogon nekadašnje “Utve”) i intenzivno se radi na njihovom renoviranju i prilagođavanju za potrebe naših proizvodnih i uslužnih delatnosti. U sklopu pomenutih adaptacija, posebna pažnja se priklanja stalnom praćenju ambijentalnih uslova, propisanoj temperaturi i vlažnosti vazduha i o praktičnim rešenjima za održavanje čistoće kako bi higijena bila na visokom nivou u svim objektima.

Proizvodni pogon za izradu uputstava pojačan je novom, i bržom, mašinom za štampu koja sadrži sve neophodne kontrole valjanosti otiska kako bi mogli da zadovoljimo zahteve tržišta i ubrzamo proces isporuke uz visok kvalitet proizvoda. Uz štamparsku mašinu kupljena je i nova, savremenija savijačica, opremljena otpremnicima sa kamerama za proveru bar koda, urađen je antistatik pod kontrolisan od strane instituta “Nikola Tesla”.

U toku je formiranje novog pogona za proizvodnju kutija u koji, pored najsavremenije opreme velikog kapaciteta (do milijardu kutija godišnje), spada i prateći magacinski prostor za skladištenje do 2500 paleta.
U pogonu se trenutno postavljaju IC kontrolni skeneri kao i softveri za kontrolu proizvoda dok će, tokom februara sledeće godine, biti instaliran i BoxSoft informacioni sistem koji će nam omogućiti kontrolu kompletnog sistema proizvodnje u štampariji.

Kako bi poboljšali i unapredili kvalitet dostave, i ujedno povećali fleksibilnost dostavljanja proizvoda u skladu sa potrebama kupca, kupljeni su novi kamion i kombi dok je, za naredan period, planirana i nabavka dva šlepera.

Nekadašnji poslovni prostor “Lamp East”-a pretvoren je u novi proizvodni pogon za flekso štampu, Tuli Flexo, za koji se kupuje nova oprema za štampu, sečenje i kontrolu štampe na visokokvalitetnoj alufoliji.

Uz sva ulaganja u prostor i opremu, kontinuirano se nastavlja sa ulaganjem u ljudske resurse. Sprovode  se redovne obuke novozaposlenih kao i redovne i vanredne provere poštovanja procedura i njihove primene i kvaliteta rada zaposlenih, na svim pozicijama. Na posebno kritičnim mestima uvedena je višestruka kontrola čišćenja radnog prostora (dupla kontrola pre i nakon završetka rada na jednom proizvodu) a u planu je i proširenje ISO standarda radi sprovođenja što efektivnijeg sistema menadžmenta kvalitetom upotpunjeno sa ciljevima organizacije.

kvalitetno, brzo, povoljno

POZOVITE: 013 833 606

GCerti-SRB   GCerti-ENG

Copyright © 2013 Štamparija TULI - Izrada: Dizajn studio ClickMan